Dove

Dove koje trebamo učiti svaki dan

Postoje razne vrste i verzije dove koje trebamo učiti svaki dan u raznim prilikama.

Mi ćemo sada navesti po jednu verziju ovih dova.

Prije ulaska u kuću, džamiju, školu, fabriku, auto, avion,… lijepo je proučiti sljedeće dove:

Dova prije ulaska u kuću, stan, školu, fabriku,…:
Bismillahi veledžna ve bismillahi haredžna ve ‘ala rabbina tevekkelna.
(S Allahovim imenom ulazimo i s Allahovim imenom izlazimo i na našega Gospodara se oslanjamo.)

Dova pri izlasku iz kuće, stana, fabrike,…
Bismillahi, tevekkeltu ‘alellahi, la havle vela kuvvete illa billah.
(„U ime Allaha, oslanjam se na Allaha i nema moći niti snage mimo Allahove!“)

Dova prije ulaska u džamiju
Bismillāhi ves-salātu ves-selāmu ‘alā resulillāh. Allāhumme innī es-eluke min fadlike. Allāhum‘asamnī mineš-šejtānir-radžīm!.
(“U ime Allaha i neka je salat i selam na Allahovog Poslanika. Allahu moj, molim te za Tvoju dobrotu. Allahu moj zaštiti me od prokletog šejtana.“.)

Dova kod izlaska iz džamije
Bismillahi, ves-salatu ves-selamu ‘ala Resulillahi. Allahumme inni es’eluke min fadlike.
(U ime Allaha. Neka je blagoslov i mir na Njegovog poslanika. Allahu moj, otvori mi vrata Svoje milosti.)

Dova prije ulaska u toalet
Dok smo u toaletu ne smijemo ništa učiti. Zato, učimo dovu prije ulaska i molimo Allaha dragoga da nas sačuva onoga što je ružno i prljavo.

Kada htjednemo ući u toalet, ulazimo LIJEVOM nogom, i prije ulaska učimo dovu :
Allahhumme inni e’uzu bike mine-l-hubsi ve-l-habaisi.
Allahu moj, kod Tebe tražim utočište od zla svakog šejtana.

Dova nakon izlaska iz toaleta
U toaletu boravimo najkraće što možemo. Dok smo u toaletu nema razgovora, pjevanja, čitanja ili gledanja,… U toaletu nam ne treba mobitel.

Kada završimo nuždu, očistimo se i izlazimo van sa DESNOM nogom, i učimo:
Gufraneke
Oprosti mi, Gospodaru.

Dova za opskrbu
Allāhummagfir lī verĥamnī vehdinī vedžburnī ve ‘āfinī verzuкnī.
„Allahu moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, zaštiti me, prijeđi preko ružnih postupaka mojih i podari mi lijepu opskrbu.“

Dova za povećanje korisnog znanja
Allāhummenfa‘nī bimā ‘allemtenī ve ‘allimnī mā jenfe‘unī ve zidnī ‘ilmā. El-ĥamdu lillāhi ‘alā kulli ĥālin ve e‘ūzu billāhi min ĥāli ehlin-nār.
“Allahu moj, učini mi korisnim ono čemu Si me poučio i pouči me onome što će mi koristiti i povećaj mi znanje! Hvala Allahu na svakom stanju, a utječem se Allahu od stanja stanovnika vatre.”

Dova za zaštitu od teških bolesti
Allāhumme innī e‘ūzu bike minel-beresi vel-džunūni vel-džuzāmi ve sejji-il-esкām.
“Allahu moj, kod Tebe tražim zaštitu od lepre, ludila, gube i svake ružne bolesti.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button