Dove

Dova koju je lijepo učiti u noći Lejletul-Kadr

Dova koju je lijepo učiti u noći Lejletul-Kadr i tokom zadnjih deset dana blagoslovljenog mjeseca ramazana.

Lejletul-kadr se nalazi u jednoj od neparnih noći zadnjih deset dana blagoslovljenog mjeseca ramazana.

Zato vam preporučujemo da naučite ovu kratku dovu koju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio da se uči u ovoj noći…

Dova koju je lijepo učiti u noći Lejletul-Kadr

Aiša, radijallahu anha, upitala je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada bih znala da je Lejletul-kadr, koju bih dovu upućivala Allahu u toj noći?”

Poslanik odgovori: ‘Reci: ‘Allahumme inneke afuvvun, tuhibbul-afve, fa’fu anni!
(Gospodaru moj, zaista si Ti Onaj Koji opraštaš i voliš oprost, pa mi oprosti!)'”
(Tirmizi, Ibnu Madže, hadis sahih, Silsiletu Sahihe 3337, Albani)

Među kur’anskim ajetima koji govore o postu mjeseca Ramazana, posebno se ističe slijedeći ajet o kojem bismo trebali dobro razmisliti:

A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.“ Kur’an, El-Bekara, 186.

Allah, dž.š., u citiranom ajetu poručuje da nam je blizu, da je tu za nas, da će saslušati naše probleme i pomoći nas.

Allah nam poručuje da Ga zovemo, da Ga dozivamo, da tražimo od Njega. Zato se odazovimo našem Stvoritelju i dozivajmo ga što više u ovim mubarek danima i noćima!

Preporučujemo još za čitanje:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button