Vjeronauka

 • Kako se uzima abdest

  Abdest je vjersko čišćenje muslimana prije molitve. Abdest je propisan Kur’anom i Sunnetom. Uzvišeni Allah kaže: ”O vjernici, kada hoćete…

 • Sura El-‘Asr

  Sura El-‘Asr je 103. sura u Kur‘anu, a 13. po redoslijedu objavljivanja. Jedna je od tri najkraće kur‘anske sure. Objavljena…

 • Džuma namaz

  Džuma namaz je sedmični namaz i klanja se petkom u vrijeme podne-namaza, i može se klanjati samo u džematu. Svi…

 • Sura Ed-Duha

  Sura Ed-Duha / Surat Ad-Duha / English: The Morning Hours (arapski: الضحى; bosanski: Jutro) je 93. sura svete islamske knjige…

 • Sura El-‘Alek – arapski tekst, prijevod

  Sura El-‘Alek / Surah Al-‘Alaq (arapski: العلق; bosansk: Ugrušak) je 96. sura Kur’ana. Sastoji se od 19 ajeta i ubraja…

 • Sura Et-Tin – arapski tekst i prijevod

  Sura Et-Tin / At-Tin (arapski: سورة التين; bosanski: Smokva; English: The Fig or The Figtree) je 95. sura u Kur’anu.…

 • Sura El-Adijat – arapski tekst i prijevod

  Sura El-Adijat / Al-Adiyat (arapski: سورة العاديات; bosanski: Oni koji jure; English: “The Coursers”) jeste 100. sura Kur’ana. Sadrži 11…

 • Sura El-Karia – arapski tekst sa prijevodom

  Sura El-Karia / Al-Qari’ah (Arabic: القارعة; bosanski: Smak svijeta; English: “The Calamity) jeste 101. sura u Kur’anu. Sastoji se od…

 • Sura El-Fil – Arapski, transkripcija, prijevod

  Sura El-Fil / Al-Fil / the Elephant (Arabic: سورَة الفیل; bosanski :Slon) je 105. sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži…

 • Sura El-Humeze

  Sura El-Humeze / Al-Humazah (arapski: الهمزة; bosanski: Klevetnik) 104. je sura Kur’ana. Sastoji se od 9 ajeta i ubraja se…

Back to top button