Dove

Namaska dova

Namaska dova je dova koja se može učiti poslije svih dnevnih namaza.
Kada završimo sa namazom i zikrom, a imamo vremena, možemo proučiti dovu u kojoj molimo Allaha dragoga da primi naš namaz koji smo upravo klanjali.

Namaska dova može biti različita i moći ćete naći u ilmihalima ili nekim drugim knjigama neke druge verzije. Postoje razne vrste dova koje se uče u raznim prilikama.

Mi ćemo sada navesti jednu verziju namaske dove koju možemo učiti poslije namaza i da, čitajući njen prijevod znamo šta ovom dovom tražimo od Uzvišenog Allaha dž.š.

Namaska dova:
E’ūzu billāhi mineš-šejtānir-radžīm. Bismillāhir-rahmānir-rahīm.
El-hamdu lillāhi rabbil-‘ālemīn. Ves-salātu ves-selāmu ‘alā sejjidinā Muhammedin ve ‘alā ālihi ve sahbihi edžme’īn.
Allāhumme Rabbenā tekabbel minnā salātenā inneke entes-semī’ul-‘alīm. Ve tub ‘alejnā jā mevlānā inneke entet-tevvābur-rahīm.
Allāhumme Rabbenā ātinā fid-dunjā haseneten ve fil-āhireti haseneten ve qinā ‘azāben-nār. Rabbena-gfirlī ve li vālidejje ve lil-mu’minīne jevme jekūmul-hisāb.
Subhāne rabbike rabbil-‘izzeti ‘ammā jesifūn. Ve selāmun ‘alel-murselīn. Vel-hamdu lillāhi rabbil-’ālemīn.

Prijevod namaske dove:
(Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.
Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Salavat i selam donosimo na našeg poslanika Muhammeda, a.s., njegovu porodicu i sve ashabe.
O Allahu, Gospodaru naš, molimo te da primiš naš namaz. Uistinu Ti sve čuješ i sve znaš. I oprosti nam, o Zaštitniče naš, zaista Ti primaš pokajanje, Milostivi.
O Allahu, Gospodaru naš, podari nam dobro na ovom i na onom svijetu i saučvaj nas patnje u Vatri. Gospodaru naš, oprosti meni, mojim roditeljima i svim vjernicima na Dan polaganja računa.
Veličanstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko je od onoga kako ga oni predstavljaju! I mir poslanicima. I hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button