DoveZikr

Ettehijjatu, salavati i dova

Ettehijjatu je posebno iskazivnje naše zahvalnosti i pokornosti Uzvišenom Allahu. To činimo na svakom sjedenju u namazu izgovarajući:

Et-tehijjatu lillahi ve-s-salavatu ve-t-tajjibatu,
Es-selamu ‘alejke ejjuhe-n-nebijju ve rahmetullahi ve berekatuhu,
Es-selamu ‘alejna ve ‘ala ‘ibadillahi-s-salihin.
Ešhedu en la ilahe illallah, ve ešhedu enne Muhammeden ‘abduhu ve resuluhu.

Prijevod Ettehijjatu na bosanski jezik:
Pozdravi, blagoslovi i lijepe riječi pripadaju Allahu.
Neka je selam, Allahova milost i Njegov blagoslov na tebe Vjerovjesniče!
Neka je selam na nas i na sve dobre Allahove robove!
Svjedočim da nema Boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik.

Salavati su iskazi naše ljubavi prema Poslaniku s.a.v.s, i njegovoj porodici. Salavate učimo u namazu na sjedenju poslije Et-Tehijatu.

Salavati glase:
Allahumme salli ‘ala Muhammedin vve ‘ala ali Muhammed, kema sallejte ‘ala Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahim, Inneke hamidun mmedžid.
Allahumme barik ‘ala Muhammedin vve ‘ala ali Muhammed, kema barekte ‘ala Ibrahime ve ‘ala ali Ibrahim, Inneke hamidun mmedžid
.

Prijevod salavata na bosanski jezik:
Allahu, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, kao što si blagoslovio Ibrahimai njegovu porodicu! Zaista si Hvaljen i Slavljen!
Allahu, obaspi blagodatima Muhammeda i njegovu porodicu, kao što si obasuo blagodatima Ibrahima i njegovu porodicu! Zaista si Ti hvaljen i slavljen
!

Dove su naše molbe Svemogućem Allahu. U namazu ih učimo na posljednjem sjedenju poslije salavata.
Dove glase:
Rabbenâ âtinâ fid-dun-jâ haseneten vve fil-âhireti haseneten vve kinâ ‘azâben-nâr.
Rabbena-gfir-lii veli vâlidejje ve lil-mu’miniine jevme jekuumul-hisâb.

Prijevod dova na bosanski:
Gospodaru naš, daj nam dobro i na ovom i na budućem svijetu, i sačuvaj nas patnje u Džehenemu.
Gospodaru naš, oprosti meni i mojim roditeljima, i svim vjernicima na Sudnjem danu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button