Sure

Sura Al-Kafirun

Sura Al-Kafirun (arapski: سورة الكافرون; bosanski: Nevjernici) je 109. Sura svete islamske knjige Kur’ana. Ima 6 ajeta, 24 riječi i 94 harfa.

Jedna je od pet kur’anskih sura koje počinju sa kul. Objavljena u Mekki i naređuje odricanje od obožavanja bilo koga, sem Allaha.

Sura Al-Kafirun (Arapski jezik):
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ {1}
لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ {2}
وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ {3}
وَلا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ {4}
وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ {5}
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ {6}

Sura Al-Kafirun (transkripcija):
1. Kul ja ejjuhel-kafirun,
2. la e‘abudu ma ta‘budun,
3. ve la entum ‘abidune ma e‘abud,
4. ve la ene ‘abidun ma ‘abedtum,
5. ve la entum abidune ma eabud,
6. lekum dinukum ve lije din.

Prijevod sure na bosanski:
1. Reci: “O vi nevjernici,
2. ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate,
3. a ni vi se nećete klanjati Onome kome se ja klanjam;
4. ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali,
5. a ni vi se niste klanjali Onome kome se ja klanjam,
6. vama – vaša vjera, a meni – moja!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button