Sura kafirun prijevod

  • Sure

    Sura Al-Kafirun

    Sura Al-Kafirun (arapski: سورة الكافرون; bosanski: Nevjernici) je 109. Sura svete islamske knjige Kur’ana. Ima 6 ajeta, 24 riječi i…

Back to top button