Kako najlakse nauciti pretvaranje mjernih jedinica

  • Škola

    Mjerne jedinice za težinu

    Osnovna mjerna jedinica za težinu je kilogram. Oznaka za mjernu jedinicu kilogram je kg. Težinu ili masu mjerimo vagom. Postoje…

  • Škola

    Mjerne jedinice za dužinu

    Osnovna mjerna jedinica za dužinu ili duljinu je metar. Oznaka za mjernu jedinicu metar je malo slovo ( m ).…

Back to top button