Sura vel asr tekst

  • Sure

    Sura El-‘Asr

    Sura El-‘Asr je 103. sura u Kur‘anu, a 13. po redoslijedu objavljivanja. Jedna je od tri najkraće kur‘anske sure. Objavljena…

Back to top button