Sura iza džae sa prevodom

  • Sure

    Sura An-Nasr

    Sura An-Nasr (arapski: سورة النصر‎‎; bosanski: Pomoć) jest 110. sura u Kur’anu. Ima 3 ajeta, 30 riječi i 77 harfova.…

Back to top button