Sura ad Duha tekst

  • Sure

    Sura Ed-Duha

    Sura Ed-Duha / Surat Ad-Duha / English: The Morning Hours (arapski: الضحى; bosanski: Jutro) je 93. sura svete islamske knjige…

Back to top button