Subhaneke prevod

  • Dove

    Subhaneke

    Subhaneke je dova koja se uči na svakom prvom rekijatu (suneta, farza, sun sunneta ili vitr namaza), nakon nijeta, zatim…

Back to top button