El fatiha znacenje

  • Sure

    Sura Al-Fatiha

    Sura Al-Fatiha je prva sura u Kur’anu ima 7 ajeta, 25 riječi i 123 slova. Objavljena je u Mekki. To…

Back to top button