Ajetul kursija dova

  • Dove

    Ajetul Kursija

    Ajetul Kursija je 255. ajet sure El-Bekare, jedan je od dužih kur’anskih ajeta, a i jedan od temeljnih koji govore…

Back to top button