Abdest

  • Vjeronauka

    Kako se uzima abdest

    Abdest je vjersko čišćenje muslimana prije molitve. Abdest je propisan Kur’anom i Sunnetom. Uzvišeni Allah kaže: ”O vjernici, kada hoćete…

Back to top button